Reklamačný poriadok

  • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke 3D TLAČ (www.benmax.sk/shop) prevádzkovanou  spoločnosťou Benmax, s.r.o.
  • Ku každému tovaru, zakúpenému v spoločnosti Benmax, s.r.o., je po doručení kupujúcemu odoslaná faktúra prostredníctvom emailu vo formáte pdf., ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. O spôsobe doručenia faktúry je zákazník informovaný vždy vopred, a to tiež  emailom.
  • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

         - či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný
         - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu/ vadu

  • Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru).

          Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

         Benmax, s.r.o., Veľké Ostratice 111, 956 34 Ostratice, Slovenská republika

V prípade reklamácie použite formulár Reklamačný protokol.

V prípade odstúpenia od zmluvy do 15 dní od objednania použite formulár Odstúpenie od zmluvy.